Volunteer | Donate | Sponsor | Become a Member
HOME ABOUT US GET INVOLVED PREVENTION TREATMENT CONTACT US
Home > Haitian Community

Palm Beach County Substance Abuse Coalition

     
Our Story
     
Our Values and Mission
     
Our Impact
     
  Our Staff
     
  Our Board of Directors
     
  Annual Report

Haitian Community

Objektif Kowalisyon a se pou nou ede moun sispann abi dwòg ak alkol anvan li kòmanse. Nou travay nan kominote a pou nou edike pèp la sou efè dwòg ak acohol gen sou sante nou.

Nou gen kanpay edikasyon ak fòmasyon pou jèn yo, pou edike yo sou dwòg ak alkòl espesyalman minè. Sepandan, nou pa ka fè sa pou kont nou. Kòm yon paran, li enpòtan pou nou edike tèt nou sou zafè sa yo pou anseye yo pou yo pran desizyon ki bon.

Nan paj sa, ou pral jwenn yon lis resous ak enfòmasyon konsènan prevansyon, entèvansyon ak tretman pou moun ki abi alkòl ak dwòg.

Si ou gen nenpòt kesyon, ou ka rele nou nan 561374 7627 oswa imèl KathlynBelizaire@pbcsac.org

Nou gen anplwaye ki pale kreyòl.

 


 

 

 

 

     
 

 
     
  More Videos  
     
 PBCSAC Upcoming Events
  ;  
Palm Beach County SAC CalendarPalm Beach County SAC Calendar
Palm Beach County SAC News
 
Palm Beach County Substance Awareness CoalitionPalm Beach County Substance Awareness Coalition

 

Tools For Teens | Tools For Parents | PBC Government | Law Enforcement | Tools For Teachers | Tobacco Cessation | Links & Resources | Membership Info | Get Treatment | Jobs & Resumes | Privacy Policy | Annual Report

 

Volunteer | Donate | Sponsor | Become a Member

Website and Marketing by IMMG