Volunteer | Donate | Sponsor | Become a Member
HOME ABOUT US GET INVOLVED PREVENTION TREATMENT CONTACT US
Home > Haitian Community

Palm Beach County Substance Abuse Coalition

  Pa Sevom
     
Our Story
     
Our Values and Mission
     
Our Impact
     
  Our Staff
     
  Our Board of Directors
     
  Annual Report

Haitian Community

  English Version

Objektif Kowalisyon a se pou nou ede moun sispann abi dwóg ak alkol anvan li kómanse. Nou travay nan kominote a pou nou edike pép la sou efé dwóg ak acohol gen sou sante nou.

Nou gen kanpay edikasyon ak fómasyon pou jén yo, pou edike yo sou dwóg ak alkól espesyalman miné. Sepandan, nou pa ka fé sa pou kont nou. Kóm yon paran, li enpótan pou nou edike tét nou sou zafé sa yo pou anseye yo pou yo pran desizyon ki bon.

Nan paj sa, ou pral jwenn yon lis resous ak enfómasyon konsénan prevansyon, entévansyon ak tretman pou moun ki abi alkól ak dwóg.

Si ou gen nenpót kesyon, ou ka rele nou nan 561374 7627 oswa imèl KathlynBelizaire@pbcsac.org

Nou gen anplwaye ki pale kreyól.

 

 


 

 

 

     
 

 
     
  More Videos  
     
 PBCSAC Upcoming Events
  ;  
Palm Beach County SAC CalendarPalm Beach County SAC Calendar
1
Palm Beach County SAC News
 
Palm Beach County Substance Awareness CoalitionPalm Beach County Substance Awareness Coalition

 

Tools For Teens | Tools For Parents | PBC Government | Law Enforcement | Tools For Teachers | Tobacco Cessation | Links & Resources | Membership Info | Get Treatment | Jobs & Resumes | Privacy Policy | Annual Report

 

Volunteer | Donate | Sponsor | Become a Member

Website and Marketing by IMMG